Cele mai vechi orașe din România - MeisterJob

Sursa foto: https://redactiajsr.wordpress.com/2015/01/14/expozitie-cu-fotografii-vechi-si-vederi-de-epoca-la-sighisoara/expo-sighisoara-veche/

 

 

Spațiul românesc are o istorie extrem de bogată. Există numeroase izvoare istorice care atestă existența unor așezări umane pe teritoriul României începând cu circa acum 40.000 de ani. În Peștera cu Oase din județul Caraș-Severin au fost descoperite unele dintre cele mai vechi rămășițe omenești din Europa.

Așezările urbane, însă, au început să se dezvolte mai târziu, în Antichitate. Unele din orașele de azi sunt vechi urbi dacice, romane sau medievale, păstrate de-a lungul timpului. Acestea reprezintă mărturii ale trecutului glorios, păstrând vie istoria a secole.

 

Constanța

Orașul Constanța este cel mai vechi oraș de pe teritoriul României. Prima atestare documentară datează din 657 î.Hr. când pe locul actualei peninsule s-a format o colonie grecească numită Tomis. Aceasta a fost cucerită de romani în anul 71 î. Hr. și redenumită Constantina, după sora împăratului Constantin cel Mare. În secolul XIII au pătruns aici negustorii italieni, care au contribuit foarte mult la dezvoltarea așezării.

Ulterior, Constanța a suferit un declin sub conducerea otomană, devenind un simplu sat locuit de oameni care se ocupau mai mult cu pescuitul și creșterea animalelor. Localitatea a redevenit oraș după construirea căii ferate Cernavodă-Constanța și a portului, în 1865, pentru exportul grânelor românești. După Războiul de Independenţă, când Dobrogea a devenit parte a Regatului României, Constanţa, fiind principalul port al statului, a cunoscut o creștere continuă.

Sursa foto: http://constanta-imagini-vechi.blogspot.com/p/orasul-vechi_08.html

 

Alba Iulia

Alba Iulia este unul din orașele de seamă ale României, având o istorie foarte veche. Izvoare istorice arată prezența unor așezări omenești în această regiune încă din perioada preisotrică (mileniul V î. Hr.). Aici au fost descoperite obiecte din epoca bronzului, precum și o așezare neolitcă locuită de triburi de păstori.

În Antichitate, pe locul actualei cetăți s-a aflat castrul roman Apulum. Orașul a fost între anii 1541 și 1711 reședința principilor Transilvaniei și astfel capitala politică a Principatului Transilvaniei. La 1 noiembrie 1599 Mihai Viteazul a intrat în Alba Iulia şi a înfăptuit prima unire politică a celor trei principate româneşti. Iar trei secole mai târziu, la 1 decembrie 1918, a fost semnată Declaraţia de la Alba Iulia prin care se înfăptuia Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România.

Sursa foto: https://adevarul.ro/locale/alba-iulia/alba-iulia-urma-100-ani-orasel-cochet-plin-viata-foto-document-1_50ae7d737c42d5a6639d31bc/index.html

 

Sighișoara

Centrul istoric al orașului Sighișoara este inclus în patrimoniul mondial UNESCO, fiind un loc aparte, ce ascunde o istorie veche de secole. Aşezarea a fost întemeiată de coloniştii germani. Cronicarul Georg Krauss menționează că în anul 1191 locul unde acum se află Sighișoara era locuit, însă prima atestare documentară a așezării datează din anul 1280 sub numele de Castrum Sex. În anul 1298 este menționată denumirea germană Schespurch ( devenită ai târziu Schäßburg). Așezarea este menționată ca fiind oraș abia în 1367.

Numele românesc al orașului este atestat în scris din anul 1435. Forma „Sighișoara” a pătruns în română pe filieră maghiară, fiind o adaptare a numelui „Segesvár”.

Istoria orașului Sighișoara este una sângeroasă. De-a lungul timpului, cetatea a fost atacată de numeroase ori. În 1241 a avut loc prima mare năvălire tătară, când cetatea nu era încă fortificată. Construcția zidului cetății, care are o lungime de 950 m, a început în 1350, având inițial o înălțime de 4 metri, dar a fost înălţat în secolul XV cu încă 4 metri. A avut 14 turnuri, care aparţineau câte unei bresle, şi patru bastioane. Astăzi mai există 9 turnuri şi trei bastioane, dintre cel mai cunoscut e Turnul cu Ceas.

Sursa foto: https://www.spitalsighisoara.ro/about/arhiva-imagini-vechi/

 

Cluj-Napoca

Prima atestare documentară a unei aşezări pe teritoriul de azi al Clujului îi aparține lui Claudius Ptolemeu, care o descrie ca „una dintre cele mai însemnate localităţi din Dacia, cu numele Napuca”. Orașul este considerat inima regiunii istorice Transilvania. Prima atestare a Napocii romane e din perioada imediat următoare războaielor de cucerire a Daciei, din 107-108. Napoca devine aşezare urbană în timpul împăratului Hadrian, în 124, sub numele de Municipium Aelium Hadrianum Napoca. După retragerea administraţiei romane din Dacia, nivelul înfloritor de trai începe să scadă. În perioada medievală, Clujul e atestat documentar în 1167, sub denumirea de Castrum Clus. De aici provine și numele „Cluj” din zilele noastre.

Treptat, Clujul a devenit un centru pentru producția și schimbul de mărfuri.Rolul meseriașilor în muncile orașului a crescut, dezvoltându-se mai multe bresle meșteșugărești. În prezent, orașul este unul dintre cele mai importante centre academice, culturale, industriale și de afaceri din România.

Sursa foto: https://www.historia.ro/multimedia/foto/cluj-napoca-fotografii-vechi

 

 

 

 

 

Dacă până acum nu ai găsit o firmă care să îți inspire încredere în găsirea unui loc de muncă în străinătate, MeisterJob este soluția!

 

 

Ne poți contacta la:

Fix: 0040 368 008 791

Mobil: 0040 771 454 060,  0040 770 135 505

SAU

E-mail candidați/CV-uri: info@meisterjob.ro

De luni până vineri în intervalul orar: 09:00-17:00

Oferte de muncă: https://meisterjob.ro/